DAMIR KOROTAJ

  • TIJELO!
    Zanimljivo je malo pogledati šta je i što MI znamo o tijelu,ako čemo pogledati malo dublje brzo čemo uvidjeti da tjelo nije fizička komponenta,več da je ono ništa drugu nego samo prudužetak našeg UMA!Iako malo čudno izgleda ali istina je da je ono jako podložno našim STANJIMA,MISLIMA,OSJEČAJIMA,UVJERENJIMA!! U običnom životu za pos…[Read more]