Natali Luks

  • Dragi moji,
    Zahvaljujem vam se na prekrasnom druženju. Hvala na cvijeću, darovima i riječima podrške.
    Idemo dalje. Vrijeme je da primijenimo u životu ono što smo naučili. To ćemo postići ako znamo Tko smo, ako imamo svijest zajedništva (suradnje) i ako znamo da nas duhovna inteligencija međusobno povezuje i usklađuje. Tada ćemo raditi što volimo,…[Read more]