Senka Silov

  • Čuda ne postoje,iako sve je čudo,cijeli život je sam po sebi čudo!
    Trava koja raste,cvijet koji miriše,oblaci koji plove i mijenjaju oblike,sunce koje zrači toplinu,obasjava brežuljke,stvarno je to ČUDO!
    Dječji smijeh,naša tijela,udah izdah,harmonija,rijeka koja teče…..čudo !!
    Rađanje novog života,smrt,predmeti koji polako nestaju da bi…[Read more]