Načela blagostanja – snaga koja će nas osloboditi

 

Načela su blagostanja osnova na kojoj počiva stvaralački proces i svrha naše inkarnacije. To su: načelo dobrobiti, načelo zajedništva, načelo viška, načelo uvećanja i načelo usklađenosti.

Zbog neznanja i zaborava što je istina, shvaćanja tih načela vrlo su iskrivljena. Namjera mi je u narednim kolumnama, u kojima ću ih obraditi, potaknuti vas da promijenite ta pogrešna shvaćanja i odaberete život u skladu s načelima blagostanja.

Načela su međusobno povezana i isprepletena jer polaze iz istog izvorišta - svijesti da smo beskonačna bića, beskonačna energija i beskonačna inteligencija. Ali ipak, svako načelo ima i svoju specifičnost, jer se odnosi na pojedini aspekt istine, pa ću zato svako načelo posebno obraditi, tako da se uoči glavna poruka: što je istina, a što je iskrivljena istina.

(Iskrivljena) istina

Kao prvo, ne postoje istina i neistina kao dva odvojena entiteta. Postoji samo istina, koja može biti zaboravljena te stoga njezino mentalno poimanje „iskrivljeno“. Kao što postoji samo noga, koja može biti i iskrivljena, pa iako nas zbog iskrivljenja boli i ne možemo hodati, ne znači da to više nije naša noga. Nemamo zdravu i iskrivljenu nogu, imamo samo nogu koja je iskrivljena iz nekoga razloga.

Ovo je važno razumjeti, jer mnogi ljudi zaborav istine („iskrivljenu“ istinu) doživljuju kao nešto stvarno, kao nešto što egzistira usporedo s istinom. Stoga su stvorene dvije velike iluzije. Prva je da smo odvojeni od istine i da je tek trebamo osvojiti, dosegnuti. Sve dok ne shvatimo da jesmo istina i da nigdje ne moramo ići i ništa ne moramo raditi da dođemo do Sebe, um će nam iskrivljavati percepciju i stvarati slike stvarnosti. Naime, ako smo u istini, tada sve doživljujemo neposredno, tako kako jest. Ali ako imamo neko netočno uvjerenje o istini, tada se to uvjerenje, kao mentalna slika, projicira na situacije, pa mislimo da je to što doživljujemo objektivno i da tako mora biti. Uvjerenja su prizma kroz koju doživljujemo svijet oko sebe, jer svojih projekcija nismo svjesni. Tako se istina „iskrivljuje“.

Ego održava sliku nesavršenosti

„Iskrivljenu“ istinu zovemo ego. Ego je identifikacija fizičke osobe s bićem. Ovu identifikaciju (neistinu) održava ego-mehanizam, tako što se automatski aktivira kad nismo u istini. Istina je da smo savršena bića takvi kakvi jesmo, ali da ego stvara i održava sliku i percepciju da smo nesavršena/savršena osoba; istina je da imamo apsolutno sve što nam je potrebno za uspješan život, ali da ego stvara uvjerenje da nemamo dovoljno ni za opstanak.

Druga je velika iluzija da se ego može napustiti, ostaviti, odbaciti, ispraviti ili uništiti. To je nemoguće iz jednostavnoga razloga, jer ego nije stvarnost, kao što ni slika u ogledalu nije stvarnost, nego odraz stvarnosti. On je psihološki mehanizam. Pored toga, što se više s njime borimo to više energije u njega ulažemo. Ali je zato moguće odustati od zaborava istine i kolektivnih uvjerenja koja ga održavaju.

Da bismo odustali od tih uvjerenja, treba znati istinu, jer samo ona može pokrenuti snagu duha potrebnu da zaborav i kriva uvjerenja napustimo.

Stoga je prvi korak sjetiti se istine, što je najlakši dio posla, jer nitko nije potpuno izgubio kontakt sa svojim bićem. Negdje u dubini duše svi prepoznajemo istinu i zato, kada se susretnemo s istinom, znamo: „To je To.“

Istinu ćemo intuitivno prepoznati

Istinu intuitivno prepoznajemo. Tu nam nitko ne može pomoći, jer ne pomažu uvjeravanja, mentalna elaboriranja, dokazivanja. Ili je prepoznajemo ili ne. To je prvi, ali i odlučujući korak. Ako je prepoznamo, i za nju se odlučimo, njena snaga će nam pomoći da lakše savladamo sljedeće korake.

Zapravo, bez prepoznavanja i prihvaćanja istine nije moguće izaći iz njezinog zaborava.

U tome nam mogu pomoći načela blagostanja.

  1. Načelo zajedništva jest svijest da smo duhom zajedništva povezani u Cjelinu.
  2. Načelo dobrobiti jest svijest da izražavanjem Sebe doprinosimo općoj dobrobiti.
  3. Načelo viška jest svijest da svatko ima višak stvaračke energije koji je namijenjen drugim ljudima.
  4. Načelo uvećanja jest svijest da naše slobodno djelovanje služi širenju i uvećanju svijesti o svojoj vrijednosti.
  5. Načelo usklađenosti jest svijest da nas duhovna inteligencija međusobno povezuje i usklađuje.

Ali, tijekom tisuća godina evolucije živimo u neistini koja kaže da smo nesavršena bića koja su odvojena od ostatka Svemira. To je shvaćanje ukorijenjeno u našoj svijesti i podsvijesti, pa je teško povjerovati da više ne moramo tako misliti, da je došlo vrijeme izlaska iz zaborava. To više što je ego-retorika, zbog globalizacije, sveprisutna u našim životima, počevši od politike, marketinga, sporta, medija…

Uronjeni u energiju borbe, ovisnosti, nedostatka...

Zato je drugi korak teži dio posla. Njegova je zadaća prepoznati i razumjeti mehanizam prema kojem funkcionira zaborav istine i svjesno odlučiti da više nećemo u njega vjerovati. To je teško zato što smo uronjeni u energiju borbe, ovisnosti, nedostatka, zadržavanja i nesklada, pa se čini da je nemoguće odjedanput početi živjeti prema načelima zajedništva, dobrobiti, viška, uvećanja i usklađenosti. Na tome koraku važno je vjerovati da je istina naše prirodno stanje, da je normalno živjeti prema načelima istine i da ćemo tako ostvariti svrhu života. Važno je biti trajno usmjereni na istinu, jer se jedino tako može osloboditi njezina snaga i moć.

Treći je korak odustajanje od poistovjećenosti osobe s bićem te odustajanje od projekcije polariteta vrijednosti na osobu, jer ova dva psihološka mehanizma održavaju ego-strukturu.

Četvrti korak na putu ka istini su alati kojima se ispravlja pojedina „iskrivljenost“, kao što su: neutralan stav i bezuvjetno prihvaćanje; suradnja i zajednički cilj; kreativno izražavanje i materijalizacija; investiranje; povjerenje u duhovno vodstvo (višu svijest).

Načela blagostanja imaju veliku stvaralačku moć, jer omogućuju ostvarenje i materijalizaciju stvaralačkog potencijala. Bez njihovog usvajanja i primjene nije moguće ostvariti financijsku sigurnost, slobodu, blagostanje, obilje i napredak. Ali imaju isto toliku i razornu moć ako se ispravno ne primjenjuju, što se u životu očituje kao bolest, siromaštvo, rat i propast u svakom pogledu.

Zaista nema razloga zbog kojih ne bismo živjeli u skladu s tim načelima. Sve je stvar našeg izbora.

 

Kolumna objavljena: 26. kolovoza 2009.

Autorica: Natali Luks