Povezani s duhom zajedništva

“…Postat ćemo svjesni da Bog preko čovjeka izražava svoju namjeru i volju, a naš će život postati nesebično služenje. Znat ćemo da je Bog Sve u Svemu i da zato sve što činimo – Njemu činimo. Opet ćemo se vratiti u raj, ali sada kao cjelovita ljudska bića, sa sviješću da smo na razini duša povezani s duhom zajedništva u Cjelinu te da smo u svojoj biti Jedno…”

 

Kako je bilo na proslavi i druženju 10. travnja 2016. – možete pogledati ovdje!

Natali Luks-91