KONTAKTI:

Email: natalie.luks1@gmail.com
Telefon: 091/3768705  Natali Luks, osnivačica i voditeljica Škole svjesnog življenja® .
Adresa: Vinogradska cesta 6b,  10 000 Zagreb

***

Email: neda.luks@gmail.com
Telefon: 091/8915472  Neda Luks, direktorica
Adresa: Vinogradska cesta 6b, 10 000 Zagreb