Svjesno disanje: alat za višu svijest

U jedno smo sigurni, a to je da se naš ovozemaljski život odvija između prvog udisaja i zadnjeg izdisaja!

Disanje je osnova života i najbitnije naš najvjerniji pratitelj i svjedok kroz sva naša životna iskustva.
Postoje brojne različite teorije o pravilnom načinu disanja. Naše disanje je uglavnom nesvjesno, automatsko te zbog mnogih stresnih i ograničavajučih uvjerenja nepravilno.
Nama je bitno saznanje da proces disanja nije samo važan za naše fizičko tijelo u obliku razmjene plinova CO2 i O2, već da je dah uvijek prisutan OVDJE I SADA, on ne može pobjeći ni u prošlost ni u budućnost, uvijek je sada te je energetska veza sa Postojanjem, onime što mi stvarno jesmo!
Svjesnim disanjem naučiti čemo kako se povezati sa višim vibracijama!
Prilikom svjesnog disanja moguće je osloboditi se i potisnutih emocija, odluka i događaja, međutim to nije osnovni cilj već je cilj biti SADA i otvoren višem energetskom polju, iz kojeg smo bliži SEBI!!!

Damir Korotaj, učitelj svjesnog disanja.


Više o svjesnom disanju možete saznati ovdje.